top of page

Penodi Alpine Land Surveyors gan Grŵp Cyrchfan Wildfox


Alpine Land Surveyors appointed by Wildfox Resort Group

Mae Grŵp Cyrchfannau Wildfox wedi penodi Alpine Land Surveyors Ltd fel rhan o dîm cyflenwi ehangach cyrchfan Cwm Afan. Cwm Afan yw’r cyntaf o dair cyrchfan antur newydd yn y DU.


Gan weithio o Aberdâr, bydd Alpine Land Surveyors yn gyfrifol am syrféo tir a chyfleustodau cyn i’r gwaith adeiladu ddigwydd, gan alluogi’r peirianwyr sifil, penseiri a thimau cynllunio i symud ymlaen â’u gwaith.


Mae Cyrchfannau Wildfox wedi ymrwymo i gefnogi economi leol gref a chynaliadwy drwy ddatblygu cyfleoedd cadwyn gyflenwi. Rydyn ni’n falch o groesawu Jonathan Price, Rheolwr Gyfarwyddwr, sydd wedi arwain y tîm ers 17 mlynedd, a Tim Coombs MSc, Cyfarwyddwr, i ymuno â’r tîm cynyddol.


Mae Alpine Land Surveyors, a leolir brin 20 milltir o’r safle arfaethedig, yn cyflogi 14 aelod o staff sy’n byw yn Ne Cymru. Cydweithiodd Alpine ar y syrféon cychwynnol gyda’r is-gontractwr Aerial Optics, sy’n darparu gwasanaethau UAV (drôn) ac sy’n cyflogi dau aelod lleol o’r tîm.


Yn ôl y Cyfarwyddwr yn Alpine Land Surveyors Ltd, Tim Coombs MSc: “Mae gweithio ar safle Cyrchfannau Wildfox Cwm Afan yn eithriadol gyffrous i’r tîm, prin y daw’r cyfle i weithio ar brosiectau â’r proffil hwn mor agos at gartref. Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cyfrannu at brosiect a allai gael y fath effaith ddyrchafol ar yr ardal a’r rhanbarth yn ehangach.

----


Am Gyrchfannau Wildfox

Cyrchfan Cwm Afan fydd y cyntaf o’i bath yn y DU a dyma fydd y buddsoddiad unigol mwyaf mewn twristiaeth, adfywio ac adfer tirlun yng Nghymru, gan greu dros fil o swyddi adeiladu a gweithredu.


Bydd Cyrchfannau Wildfox Cwm Afan yn cynnig dihangfa sy’n llawn antur i bob oedran, i allu cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau gan gynnwys beicio mynydd, llwybrau cerdded a beicio, ceunanta, weirenni zip, dringo, bolwdro, pwll antur i’r teulu a phrofiadau trydan oddi ar yr heol, i enwi rhai. I bobl fydd eisiau seibiant mwy hamddenol neu dipyn o hoe ac adferiad haeddiannol, bydd y gyrchfan yn cynnig sba unigryw yn ogystal â detholiad o fwytai a bariau sy’n hyrwyddo cynnyrch lleol.


Bydd modd i westeion ddewis rhwng ystod o lojys o safon uchel neu i aros yn y gwesty unigryw ac yn ein fflatiau Wildfox, a’r cyfan wedi’u lleoli yn y cwm deniadol, sy’n hawdd cyrraedd at rwydwaith y traffyrdd a’r rheilffyrdd ohono.


P’un ai os ydych chi’n gwpwl sydd eisiau dianc rhag llethdod beunyddiol, yn deulu sy’n chwilio am antur, neu’n grŵp o ffrindiau sydd eisiau creu atgofion, Cyrchfan Wildfox yw’r lle i chi.


Am Alpine Land Surveyors Ltd

Ymgynghorwyr Syrféo Tir sy’n arbenigo mewn Arolygon Topograffig, Arolygon Cyfleustodau Tanddaearol, Arolygon Draenio Teledu Cylch Cyfyng, Arolygon Adeiladau Mesuredig, Sganio Laser ac Amlinellu.

Comments


bottom of page