top of page

Polisi Cwcis

Mae gwefan Cyrchfan Wildfox Cwm Afan Cyf yn defnyddio cwcis i olrhain eich ymweliad ac mae’n ein helpu i roi profiad da i chi pan fyddwch chi’n pori ar ein gwefan, ac mae hefyd yn ein galluogi i wella ein safle 

Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych yn cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur. 

  • Defnyddir cwcis cwbl angenrheidiol ar gyfer gweithredu ein gwefan. Mae'r cwcis canlynol, sy'n cael eu gosod gan Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google Inc, hefyd yn cael eu defnyddio: 

  • Cwcis dadansoddol/perfformiad: Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn chwilio amdano yn hawdd. 

  • Cwcis ymarferoldeb: Defnyddir y rhain i'ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl enw a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis o iaith neu ranbarth). 

  • Cwcis targedu: Mae'r cwcis hyn yn cofnodi eich ymweliad â'n gwefan, y tudalennau rydych wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ein gwefan ac yn fwy perthnasol i'ch diddordebau.

 

Mae Google yn storio'r wybodaeth a gesglir gan y cwcis ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Gall Google drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny, neu lle mae trydydd partïon yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gwcis ac i ba ddibenion rydym yn eu defnyddio isod:

 

Pwrpas

Enghreifftiau o ddibenion y gellir defnyddio cwci ar eu cyfer:

  • Amcangyfrif maint ein cynulleidfa a phatrwm defnydd 

  • Storio gwybodaeth am eich dewisiadau, ac felly caniatáu i ni addasu ein gwefan a rhoi manylion i chi sydd wedi'u targedu at eich diddordebau unigol 

  • Cyflymu eich chwiliadau 

  • Eich adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n gwefan 

  • Caniatáu i chi ddefnyddio ein gwefan mewn ffordd sy'n gwneud eich profiad pori yn fwy cyfleus

 

Gallwch rwystro cwcis trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu defnyddio ein gwefan i gyd neu rannau ohoni. 


Mae ein cwcis yn aros ar eich peiriant nes iddynt ddod i ben neu nes iddynt gael eu dileu.

bottom of page