top of page
sam-marx-2lHhPpblwFk-unsplash.jpg

Amdanom ni

Dysgwch ragor am Grŵp Cyrchfannau Wildfox a’r tîm y tu ôl i’r weledigaeth i greu cyfres o gyrchfannau antur a llesiant.  

Grŵp Cyrchfan Wildfox

Yn 2021, daeth ein Sylfaenwyr ynghyd i greu gweledigaeth o fod yn brif fusnes cyrchfannau antur a llesiant, gan amlygu’u hunain fel brand sy’n adnabyddus ledled y byd.

Sefydlu’r genhedlaeth nesaf o gyrchfannau – ailddiffinio twristiaeth antur, hamdden a gwell iechyd. Bydd Cyrchfannau Wildfox yn gyfystyr â lleoliadau dramatig sy’n cyfuno harddwch naturiol â dylunio a gweithredu sensitif.

Ein gwerthoedd

Pobl

Rydyn ni’n adeiladu cymuned o fewn cymuned.

Planed

Rydyn ni’n byw i’r eiliad ac yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pleser

Profiad sy’n edrych, yn blasu ac yn teimlo o ansawdd da.  

Mae gennym genhadaeth i greu cyrchfannau antur a llesiant o safon ryngwladol er mwyn rhoi’r gwyliau gorau a gawsant erioed i’n gwesteion.

Bydd technoleg yn ein galluogi i darfu ar gyfleoedd y farchnad, a’u datblygu, drwy gynnig gwell gwasanaeth, profiadau mwy deinamig, gan adael i ni wneud arbedion effeithlonrwydd ar draws y busnes.

Byddwn ni’n darparu ystod eang o gyfleusterau antur a llesiant, gyda gweithgareddau tywys, wedi’u hymgorffori ymysg llety o safon uchel, a’u trwytho â diwylliant, mewn amgylchedd diogel.

Bydd Cyrchfannau Wildfox yn cael eu geni a’u magu yng Nghymru, gan sefydlu pencadlys y grŵp yno ac agor Cyrchfan 1 yn Ne Cymru yn 2027. Bwriedir creu tair cyrchfan yn y DU.

Ein tîm

Dewch i adnabod y tîm y tu ôl i’r prosiect adfywio trawsnewidiol hwn.

Wildfox Resorts Martin Bellamy.png

Martin Bellamy

Chief Executive Officer

Wildfox Resorts Benjaimin Lloyd.png

Ben Lloyd 

Director of Group Strategy

Wildfox Resorts Claire Pearce.png

Claire Pearce

Director of Sustainability and Economic Development

Wildfox Resorts -Peter Moore OBE.jpg

Peter Moore OBE

Advisor to the Board 

KJ1_edited.jpg

Keira Jones

Finance Director

A-price.png

Andrew Price

Director of Development

Clywed gan y tîm

Wildfox Resorts Lord David Triesman.png

Arglwydd David Triesman

Cadeirydd

Bydd Cyrchfannau Wildfox yn frand gwirioneddol eithriadol a wnaed yng Nghymru, ac yn un o’r brandiau newydd mwyaf cyffrous yn y byd.
 

Bydd ein cyrchfannau’n cynnig antur a hwyl digymar i bob oedran, yn ogystal â chyfleusterau rhagorol mewn amgylchedd i ddwyn eich gwynt.

Tîm cyflenwi

bottom of page