top of page
Mountain_v01.jpg

Cwm Afan

Bydd ein cyrchfan gyntaf, yn harddwch naturiol Cwm Afan, yn cynnig cyfuniad unigryw o brofiadau antur a llesiant mewn amgylchedd o olygfeydd panoramig ar draws Cymoedd De Cymru.

Amdanom Ni

Yn ei lleoliad dramatig, bydd Cyrchfannau Wildfox Cwm Afan yn creu canolbwynt i weithgareddau antur niferus, ac yn cryfhau economi cyrchfan ymwelwyr De Cymru, gan adeiladu ar atyniadau o safon fyd-eang sy’n bodoli eisoes.

Wedi ennill caniatâd cynllunio ym mis Tachwedd 2022, mae’r tîm wedi dechrau gweithio ar y safle i baratoi’r tir ar gyfer adeiladu.

Mae’r cyfleoedd cymdeithasol-ecomoamidd yn drawsnewidiol, gan greu dros fil o swyddi adeiladu a mil arall ar gyfer gweithredu’r safle.

Ceir manteision sylweddol o ran y gadwyn gyflenwi, gydag uchelgais i gychwyn academi hyfforddi ac i rannu ymwelwyr ymhellach drwy Gymru er mwyn gyrru gwerth cymdeithasol gwirioneddol, parhaol, sy’n rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant.

Beth welwch chi yma

Antur

Llwybrau Coedwig MTB 

 • Dewch i ddarganfod Cwm Afan ar ddwy olwyn, a dysgu pam y mae’n cael ei ystyried fel un o leoliadau gorau’r byd gan feicwyr o bob cwr o’r byd.

MTB Goriwaered

 • Disgynnwch fynydd Wildfox ar lwybr o’ch dewis chi. 

Roc a Gwyllt

 • Profiad ceunanta ac arfordira, y cyntaf o’i fath yn y DU.
  Dŵr actif ac i’r teulu, gan gynnwys dŵr gwyn gwyllt, sleidiau, pwll sblash i blant ac ardaloedd ymlacio.

Zipwires

 • Two state-of-the-art zip wires giving you views of the Afan Valley like never before.

Wildfox Forest

 • RollGlider

 • Aerial Netting

 • Alpine Coaster

Wildfox Mountain

 • Explore a range of indoor activities including: caving, climbing, bouldering and high ropes via ferrata.

 • Skate, BMX & scooter area

 • Family friendly activities

 • Food & Beverage terrace

Llesiant

Sba Gwyllt

 • Sba o’r radd flaenaf sy’n cynnwys ystod o brofiadau i ymgolli ynddynt, triniaethau elfennaidd, pwll nofio llechi a hydro-bwll sydd tu fewn a thu fas gydag ymarweddiad pwll gorwel a gysylltir â gardd sba encilgar.

Campfa

 • Campfa o’r radd flaenaf sy’n cynnwys stiwdios yoga ac ystod o ddosbarthiadau ffitrwydd ar gyfer pob gallu.

Walking & cycling routes

 • Explore the beautiful Afan Valley on foot or on two-wheels.

Events programme

 • A continually evolving programme of Wildfox and partner events tailored to guest interests and adventure sport calanders.

Cyfleusterau

Loiys

 • Dewch i aros yn un o’n lojys 2-10 ystafell wely eithriadol a mwynhau golygfeydd ysgubol o Gwm Afan.

Y Den

 • 130 ystafell yn arddull gwesty neu fflat

 • Bwyd a diod a ffynonellwyd yn lleol

 • Cynnig manwerthu amrywiol

Sgwâr Canolog

 • Lle hyblyg, tymhorol gyda phop-yps, digwyddiadau arbennig a llawer mwy. 

rona-dainty-l35xGe3fVlg-unsplash.jpg

Economi leol

Gwyddom mor bwysig yw busnesau bach a lleol i’r economi genedlaethol, a byddwn ni’n eu hyrwyddo drwy ein gwaith o ddarparu prosiectau a gweithredu’r cyrchfan. Ac wrth i’n cynlluniau ddatblygu, byddwn yn sicr o rannu’r cyfleoedd diweddaraf gyda chi.

Rydyn ni’n chwilio am fusnesau arloesol a chynaliadwy i ddod â’n gweledigaeth yn fyw. Felly oes gennych chi gynnyrch sy’n blasu’n well na dim arall? Offer a chelf a wnaed â llaw sydd wedi’u ffynonellu o ddeunyddiau lleol? Neu hyd yn oed y dechnoleg ddiweddaraf i helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd?
Rydyn ni eisiau gwybod!


Llenwch ein ffurflen i gofrestru eich busnes a mynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r criw. 

Lleoliad

Lleolir Cwm Afan 7 milltir i’r gogledd-ddwyrain o Bort Talbot, rhwng cymunedau Cymer, Caerau, Croeserw a Dyffryn Rhondda.

Mewn safle uwchlaw Afon Afan, mae’r safle’n waith gyrru 20 munud i’r gogledd-ddwyrain o draffordd yr M4 yng Nghyffordd 40 a phrif orsaf drenau Port Talbot (sy’n cynnwys trenau uniongyrchol o Lundain).  

bottom of page